Giften en nalatenschap

Giften
Steun aan NOLANO voor projecten of de aanschaf van specifieke zaken is zeer welkom. Je kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL50RABO 0359 8379 21 t.n.v. Vereniging NOLANO. 
Omdat NOLANO een ANBI status heeft (RSIN 861580345), betalen wij geen belasting over je gift en kun je je gift aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor een periodieke gift mag je het gehele bedrag aftrekken mits dat is vastgelegd in een overeenkomst. 

Nalatenschap
Ook kun je Vereniging NOLANO als begunstigde opnemen in je testament. De notaris kan je daar deskundig over informeren. Omdat NOLANO een ANBI-erkende stichting is, betalen wij geen erfbelasting of schenkbelasting over ontvangen erfenissen en schenkingen. 

Voor meer informatie over giften en nalatenschap neem je contact op via info@nolano.nl of telefonisch 06 414 435 60. De jaarrekeningen van NOLANO  over 2020 20212022 en 2023 kun je inzien door op het jaartal te klikken. Het Jaarverslag over 2020, 20212022 en 2023 kun je eveneens inzien door op de jaartallen te klikken.