Giften en nalatenschap

Giften
Steun aan NOLANO voor projecten of de aanschaf van specifieke zaken is zeer welkom. U kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL50RABO 0359 8379 21 t.n.v. Vereniging NOLANO. 
Omdat NOLANO een ANBI status heeft, betalen wij geen belasting over uw gift en kunt u uw gift aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor een periodieke gift mag u het gehele bedrag aftrekken mits dat is vastgelegd in een overeenkomst. 

Nalatenschap
Ook kunt u Vereniging NOLANO als begunstigde opnemen in uw testament. Uw notaris kan u daar deskundig over informeren. Omdat NOLANO een ANBI-erkende stichting is, betalen wij geen erfbelasting of schenkbelasting over ontvangen erfenissen en schenkingen. 

Voor meer informatie over giften en nalatenschap neemt u contact op via info@nolano.nl of telefonisch 06 414 435 60. De jaarrekening van NOLANO 2020 en 2021 kunt u inzien door op het jaartal te klikken. Het Jaarverslag 2020 en 2021 kunt u eveneens inzien door op de jaartallen te klikken.