60 plus in actie 30 september 2020

Kijk hier voor de pagina '60 plus in actie' zoals gepubliceerd op woensdag 30 september in Weekblad Contact.
De volgende uitgave verschijnt op 14 oktober. Kopij aanleveren kan tot en met 7 oktober.