60 plus in actie

NOLANO wil een verbindende rol vervullen door activiteiten voor 60-plussers in Zutphen, Warnsveld en omgeving te bundelen en overzichtelijk te presenteren. Dankzij een samenwerking met weekblad Contact Zutphen/Warnsveld verschijnt  tweewekelijks de pagina ’60 plus in actie’. Op deze pagina kunnen organisaties en bedrijven hun activiteiten plaatsen die interessant zijn voor 60-plussers. Ga naar het menu in de linkerkolom voor het aanleveren van kopij en het bekijken van de gepubliceerde pagina's.